Werkgroep Dierenwelzijn in dierondersteunde interventies

Op initiatief van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA), het adviesorgaan van het ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), is de afgelopen jaren veel met het werkveld overlegd. In het najaar van 2019 heeft zij een laatste bijeenkomst hierover belegd. Tijdens deze bijeenkomst heeft een kleine groep mensen uit het werkveld een werkgroep gevormd om het welzijn van de dieren en de verdere professionalisering in de praktijk vorm te geven. Zij zijn aan de slag gegaan onder de naam Werkgroep Dierenwelzijn in dierondersteunde interventies. Lees meer over de werkgroep.

Laatste nieuws

Contact

info@aai-nederland.nl