Carla Bilstra

Carla heeft ruime ervaring met dieren. Ze heeft onder de kennelnaam Scarlet Runners 15 jaar Ierse terriërs en Norwich Terriërs gefokt. Verder is ze ruim 10 jaar werkzaam geweest als assistent beheerder dierenasiel in de achterhoek. En is ze ruim 20 jaar docent O&O geweest. Dit jaar is zij gestopt met haar werkzaamheden voor O&O. Hiermee kwam er weer ruimte voor andere dingen, zoals haar bijdrage aan de werkgroep Dierenwelzijn in Dierondersteunde Interventies.

KNGF Geleidehonden

Carla zit namens KNGF Geleidehonden in de werkgroep. 17 jaar lang was ze hoofd van de kennel. Ze was verantwoordelijk voor gemiddeld 40 -60 honden op school en bewaakte zowel het geestelijk als lichamelijk welzijn. Ze gaf verder leiding aan een team medewerkers. Momenteel is ze projectleider educatie. Ze geeft webinars over houding en gedrag van honden of leerprincipes voor de cliënten, puppypleeggezinnen en fokgastgezinnen van KNGF. Daarnaast geeft ze informatie op scholen ( MBO en HBO) door middel van demonstraties met blindengeleidehonden en gaat ze als ambassadeur op pad.

KNGF Geleidehonden leidt naast Blindengeleidehonden ook Autismegeleidehonden, Buddyhonden voor oud geüniformeerden en Assistentiehonden op.

Welzijn van dieren vraagt de nodige aandacht

Carla vindt dat het welzijn van dieren een onderwerp is wat de nodige aandacht vraagt. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van bijvoorbeeld honden. Het is dan ook van belang dat het welzijn in kaart gebracht wordt. En een handvat ontwikkeld kan worden voor de mensen in het veld die met dieren werken. Professionalisering is hierbij erg belangrijk. Bij de inzet van dieren komt veel kijken. Een branchevereniging die kennis heeft op de verschillende gebieden van inzet van dieren is hierbij een belangrijke stap.

“Ik zet me in voor professionalisering en het opzetten van een gedragscode, die breed gedragen wordt. Met aandacht voor en meer kennis over het welzijn en inzetbaarheid van de in te zetten dieren, naast het resultaat van de therapie”