Marie-Jose Enders-Slegers

Marie-Jose Enders-Slegers is als emeritus hoogleraar verbonden aan de Open Universiteit in Heerlen aan de vakgroep Klinische Psychologie, met specialisatie Antrozoölogie (Studie van Mens-dier interacties en de effecten daarvan op mens en dier). Verder is zij groot dierenliefhebber (oud-voorzitter Dierenbescherming) en is ze o.a. President van IAHAIO (International Association of Human Animal Interaction Organizations). In de werkgroep vertegenwoordigt zij het Instituut voor Antrozoölogie (opgericht in 2015).

Met haar deelname aan de werkgroep hoopt zij te bereiken dat de kwaliteitseisen aan de professionals worden geformaliseerd, dat het dierenwelzijn in AAI kan worden gegarandeerd door middel van dierenwelzijnsrichtlijnen volgens laatste wetenschappelijke inzichten en dat het multidisciplinaire werkveld wordt gereguleerd door middel van een branchevereniging.

“Mijn jarenlange missie is Dierondersteunde Interventies onder de aandacht te brengen in Nederland en daar onderzoek naar te doen. Mijn ervaringen daarbij leerden dat er nog veel te doen is om het AAI (Animal Assisted Interventions) veld te professionaliseren op het gebied van kennis en kunde van de betrokken professionals. Zo zijn er slechts sinds kort (2020) Kwaliteitseisen geformuleerd (AAI Kwaliteitsregister – AKR) en krijgt dierenwelzijn  in AAI eindelijk aandacht”.