Minister Schouten op werkbezoek bij de werkgroep

De ‘Werkgroep Dierenwelzijn in Dierondersteunde Interventies’ ging met tijdens een digitaal werkbezoek uitgebreid in gesprek met minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. We hebben gesproken over de plannen die er liggen om het dierenwelzijn in ons vakgebied meer voor het voetlicht te brengen. Daarnaast willen we de kwaliteit van interventies waarborgen en de sector sterker verbinden. Het was een heel fijn gesprek. We ontvingen steun in de woorden van de minister. Bovendien kregen we, op deze dierendag, een prachtig cadeau in de vorm van een financiële bijdrage. Hiermee kunnen we onze plannen gaan uitvoeren. Dus een mooiere dierendag konden wij ons niet wensen.

Digitaal werkoverleg minister
Minister Carola Schouten (LNV) op digitaal werkbezoek bij Werkgroep Dierenwelzijn in Dierondersteunde Interventies

Aangezien het dierendag was, zette de minister uiteraard alle dieren in het zonnetje. Maar daarnaast sprak zij lof uit voor de mensen die hun dieren zo liefdevol verzorgen. Ook de werkgroep wenst alle dieren een goede, warme en liefdevolle dierendag toe.

Kijk het videoverslag dat voor een deel refereert aan ons werk

De ‘Werkgroep Dierenwelzijn in Dierondersteunde Interventies’ houdt zich bezig met:
– het formuleren van ethische richtlijnen, en door de branche gedragen gedragscode, die het welzijn van dieren in dierondersteunde interventies moet waarborgen;
– het onderzoeken van de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een branchevereniging die zorgt voor de verbinding in het vakgebied van assistentiehonden en dierondersteunde interventies;
– het stimuleren van (vervolg) onderzoek.


Met een zo breed mogelijk draagvlak willen we eenduidig, transparant en constructief samenwerken. Met als doel de sector zodanig te organiseren dat het welzijn van de dieren en de kwaliteit van de interventies voor cliënten gewaarborgd is en blijft.

Dit in nauw contact met de Raad voor Dierenaangelegenheden en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *