Nancy Bakker

Nancy werkt als zelfstandig communicatieadviseur bij diverse overheidsorganisaties. In 2016 heeft zij besloten haar passie voor honden te gaan volgen. Ze heeft een opleiding Dog Assisted Coaching gevolgd bij Pets4Care en is samen met haar hond Fergie gecertificeerd als team. Daarna is zij haar eigen praktijk Coachhond gestart en heeft zij zich gespecialiseerd in HSP en ACT-therapy. Omdat zij zich nog meer wilde verdiepen in hondengedrag heeft zij in 2019 haar diploma tot kynologisch instructeur behaald bij Kynotrain.

Naast haar eigen coachpraktijk Coachhond zit Nancy als secretaris/communicatieadviseur in het bestuur van Stichting AAIZOO (Animal Assisted Interventions in Zorg, Onderzoek en Onderwijs), namens wie zij ook in deze werkgroep zit. AAIZOO zet zich in om samen met personen en instanties die dieren inzetten in het werk, kennis te creëren en te delen, onderzoeksprojecten te initiëren en onderwijs te ontwikkelen. Om daarmee het welzijn van de in te zetten dieren te waarborgen en de kwaliteit van de interventies verder te professionaliseren. Hiertoe is op initiatief van AAIZOO in samenwerking met het Instituut voor Antrozoölogie, het AAI-Kwaliteitsregister (AKR) ontwikkeld, waar Nancy ook een rol in heeft gespeeld. Verder werkt Nancy nog voor Animal4Health, een stichting die jongvolwasssenen begeleidt bij het opleiden van hun eigen assistentiehond.

Dierbare hulpverleners – Welzijn voor mens en dier

Nancy werd in eerste instantie getriggerd door de zienswijze ‘Dierbare hulpverleners – Welzijn voor mens en dier’ van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA), die in mei 2019 werd gepubliceerd. Ze heeft toen samen met de RDA een bijeenkomst georganiseerd met partijen uit het werkveld om met elkaar van gedachten te wisselen hoe deze zienswijze verder te brengen. Tijdens deze bijeenkomst werd gevraagd een werkgroep te vormen. Nancy heeft zich hiervoor aangemeld. Zij zit nu als secretaris in de werkgroep. Zij is daarnaast verantwoordelijk voor de communicatie vanuit de werkgroep en neemt deel aan de subwerkgroep Honden.

“Ik hoop met mijn deelname aan de werkgroep te bereiken dat er bewustzijn gecreëerd wordt in het werkveld op het gebied van welzijn van de in te zetten dieren. Ik zie om mij heen dat veel dieren ingezet worden in het werk, zonder te beseffen wat het voor het dier betekent en dat het werk ook belastend kan zijn voor het dier. Goede informatie en communicatie hierover vind ik erg belangrijk. Mijn streven is verder om een branchevereniging op te zetten die de belangen van dier en mens vertegenwoordigd door middel van opstellen van een gedragsprotocol, waar leden zich aan conformeren. Alleen op deze manier kan het welzijn van dier en mens gewaarborgd worden”