Omschrijving werkveld

Binnen dierondersteunde interventies wordt er onderscheid gemaakt tussen assistentiehonden en AAI (Animal Assisted Interventions). Binnen assistentiehonden bestaan de volgende categorieën:

  • Blindengeleidehonden worden ingezet bij mensen met een visuele beperking, zij zorgen ervoor dat mensen zich veilig door de maatschappij kunnen bewegen. Zij geleiden de cliënt door ze om obstakels heen te loodsen, onregelmatigheden, zoals stoepranden, aan te geven en ze te geleiden naar een gevraagd object zoals, een zitplaats, trap of lift;
  • Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL)-honden worden ingezet bij mensen met een fysieke beperking als ondersteuning bij de dagelijkse zaken zoals het aankleden, oprapen van gevallen spullen, openen en sluiten van deuren. Deze honden zorgen ervoor dat de zorgvraag van de cliënt aan andere personen gereduceerd wordt en vergroot de mate van zelfstandigheid.
  • Medische signaleerhonden worden ingezet bij mensen met een medische aandoening zoals diabetes, epilepsie en voedselallergie. Zij geven indien mogelijk aan wanneer een cliënt in aanloop is naar een aanval en/of bieden hulp tijdens een aanval door bijvoorbeeld op een alarmknop te drukken of bij de cliënt te gaan liggen.
  • Honden voor mensen die mentale ondersteuning nodig hebben worden ingezet bij mensen met bijvoorbeeld PTSS of autisme. Deze honden kunnen helpen door hun aanwezigheid en door te reageren op de emotionele staat van de cliënt door bepaalde aangeleerde handelingen uit te voeren.

AAI wordt ingezet ter ondersteuning van bijvoorbeeld dementie, depressie of (psycho)sociaal-emotionele vraagstukken. Binnen AAI bestaat een splitsing tussen:

  • AAA (Animal Assisted Activities),
  • AAT (Animal Assisted Therapy),
  • AAC (Animal Assisted Coaching) en
  • AAE (Animal Assisted Education).