Over de werkgroep

De werkgroep Dierenwelzijn in dierondersteunde interventies wil met een zo breed mogelijk draagvlak eenduidig, transparant en constructief samenwerken op het gebied van dierenwelzijn & kwaliteit, met als doel de sector zodanig te organiseren dat het welzijn van de dieren en de kwaliteit van de interventies voor cliënten gewaarborgd is en blijft. Dit in nauw contact met de Raad voor Dierenaangelegenheden & het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De werkgroep doet dit door:

  • Het formuleren van ethische richtlijnen, een door de branche gedragen gedragscode, die het welzijn van dieren in dierondersteunde interventies moet waarborgen;
  • Ontwikkelen (en/of samenbrengen bestaande) branchevereniging teneinde verbinding te bewerkstelligen in het vakgebied van assistentiehonden en dierondersteunde interventies binnen diverse toepassingsgebieden, waaronder activiteiten, coaching, therapie, onderwijs, bedrijfsleven, re-integratie en training. Waarbij in het werken met paarden nog een onderscheid wordt gemaakt in bij, met en op het paard;
  • Aanwezige expertise aanvullen met kennis van relevante professionals en uitzetten van verder wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dierenwelzijn en nut en noodzaak van de inzet van dieren bij dierondersteunde interventies.

Waarbij er samengewerkt wordt en voortgeborduurd wordt op initiatieven die de sector zelf al heeft ondernomen in de weg haar professionalisering, waaronder.