Werkgroep Dierenwelzijn in dierondersteunde interventies goed op weg!

De Werkgroep Dierenwelzijn in dierondersteunde interventies heeft de laatste maanden hard doorgewerkt. De werkgroep, die na een oproep van de Raad van Dierenaangelegenheid is ontstaan, is gevraagd om het veld te verbinden en professionaliseren. Zij doet dit op basis van de zienswijze van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Deze werd geschreven voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In dit nieuwsbericht geven we een update van onze activiteiten.

Vertegenwoordiging hele veld
In het verleden zijn er vaker initiatieven geweest om met elkaar toe te werken naar gezamenlijkheid in deze sector. Tot op heden is het helaas nog niet gelukt elkaar te vinden. De huidige werkgroep is daarom, vastberaden haar doelen te verwezenlijken. Ondanks de diversiteit aan DNA en daarmee de verscheidenheid in problematiek. De unanieme behoefte aan onderlinge verbinding, de continue wens tot constructief samenwerken en het doel om dit werkveld ethisch te verbeteren, zijn dan ook sleutelwoorden voor deze werkgroep en het slagen van haar plannen. De werkgroep Dierenwelzijn in dierondersteunde interventies opereert geheel onafhankelijk en dusver onbezoldigd. De samenstelling van de werkgroep is een zeer divers palet van grote en kleine spelers binnen ons brede werkveld. Op deze manier hoopt de werkgroep zzp’ers, kleine én grote organisaties in het veld een stem te kunnen geven.

Gedragscode en branchevereniging
De werkgroep Dierenwelzijn in dierondersteunde interventies heeft een grote opdracht en is dat binnen ons brede en diverse werkveld niet zomaar uitgevoerd. De afgelopen maanden is er gewerkt aan het formuleren van ethische richtlijnen, een door de branche gedragen Gedragscode. Hiermee moet het welzijn van dieren in dierondersteunde interventies gewaarborgd worden. Ook wordt er achter de schermen gewerkt aan het ontwikkelen van een overkoepelende branchevereniging. Hiermee bewerkstelligen we de verbinding in het vakgebied van assistentiehonden en dierondersteunde interventies binnen diverse toepassingsgebieden. De activiteiten variëren van coaching, therapie, onderwijs, bedrijfsleven, re-integratie en training. Waarbij in het werken met paarden nog een onderscheid wordt gemaakt in bij, met en op het paard.

Onderzoek naar werken met paard(achtigen) in interventies
De aanwezige expertise in het werkveld wordt aangevuld met kennis van relevante professionals. Ook wordt er verder (wetenschappelijk) onderzoek uitgezet op het gebied van dierenwelzijn en de nut en noodzaak van de inzet van dieren bij dierondersteunde interventies. Zo deed stagiaire Annemieke Liefstingh, van de Aeres Hogeschool, bijvoorbeeld onderzoek naar het werken met paard(achtig)en in (zorg)interventies. Ruim 500 mensen deden mee met het grootste brancheonderzoek tot nu toe! Via een enquête werden professionals bevraagd op het type activiteiten dat wordt aangeboden, het soort dieren dat daarvoor ingezet wordt, het welzijn van de dieren, het aantal uren dat er gewerkt wordt en de omzet die gemaakt wordt. Uitkomsten zijn hier te lezen. Een zelfde onderzoek zal binnenkort ook gedaan worden naar het werken met honden in (zorg)interventies. Mocht je ook mee willen werken, neem dan contact op met de werkgroep!

Welzijnsprotocollen
Naast resultaten uit deze onderzoeken maken we gebruik van de wetenschappelijke kennis die er is om welzijnsprotocollen voor honden en paard(achtig)en te formuleren. Deze moeten de Gedragscode ondersteunen en uitvoerders helpen in het uitvoerbaar maken van welzijnsafspraken. Op deze manier wil de werkgroep niet alleen een goede op papier beschreven Gedragscode, maar wil zij het werkveld ook ondersteunen bij het praktisch implementeerbaar maken van deze code. Zodat we op verantwoorde wijze kunnen blijven doen waar we goed in zijn. Het gaat er tenslotte om dat we straks met z’n allen in staat zijn verantwoordelijk om te gaan met het welzijn van onze klanten/cliënten, het welzijn van onze in te zetten dieren en ons eigen welzijn!

Aan tafel met het Ministerie van LNV
Eind deze maand zit de werkgroep weer met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan tafel om de ontwikkelingen te bespreken. Wil je op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van de werkgroep via info@aai-nederland.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *